Let op: iedereen kan/mag zich gedragstherapeut noemen.
Er zijn in Nederland een aantal opleidingen waar na een goed afgesloten examen de cursist zich gedragstherapeut mag noemen. Zelf heb ik hem bij het Van Hall instituut gevolgd.

Door middel van gedragstherapie is het mogelijk om individueel aan bepaalde problemen te werken. Hoe gaat de therapie in zijn werk?
Nadat de eigenaar van de hond de problemen op papier heeft gezet en deze heeft toegestuurd (kan ook via mail) spreken we een dag en tijd af waarbij ik voor een eerste observatie langskom.
De eigenaar vermeld de eigen naam, het volledige adres, telefoon nummer en e-mail adres.
Verder graag vermelden om welk ras het gaat en per probleem aangeven hoe lang dit probleem al bestaat.
Tijdens het eerste consult noteer ik zo nodig nog wat aanvullende informatie en daarna gaan we "aan de slag".
Het is de bedoeling dat de eigenaar na het krijgen van de adviezen start met de therapie.
Ik zal hierbij de nodige begeleiding geven.
Vervolg afspraken maken we na het eerste consult.


Problemen waarvoor hulp wordt ingeroepen zijn:
onzindelijkheid
niet alleen kunnen zijn (janken/blaffen/slopen/onzindelijk)
agressie (naar mensen, honden of overige)
angst (voor diverse, bijvoorbeeld geluiden of voorwerpen)
najagen
blaffen
ADHD gedrag?